Saimme taukotilat Foodoran läheteille!

English / Facebook

Saimme taukotilat läheteille! / We won break spaces for couriers! (for English, see below)

Tänään saavutimme ensimmäisen välittömistä tavoitteistamme, kun Foodora ilmoitti, että se avaa taukotilat läheteilleen Helsingissä. On selvää, että lähetit tarvitsevat taukotiloja erityisesti Suomessa, sillä sääolot voivat olla hankalat.

Foodora sulki lähettiensä taukotilat loppusyksystä 2017 Helsingissä ja vuotta myöhemmin Tampereella juuri talven alla. Tuolloin Foodoran lähetit vastustivat päätöstä ja yrittivät puuttua siihen yrityksen sisällä kertomalla johdolle, että taukotilat ovat välttämättömyys läheteille, mutta turhaan. Kun aloitimme kampanjamme vuotta myöhemmin, vaadimme taukotilojen palauttamista ja nyt, viimein, toisena talvena ilman paikkaa, jossa lämmitellä, syödä ja käydä vessassa, Foodora taipui vaatimukseemme. Olemme varmoja, että asia eteni vain siksi, että lähetit julkisesti kampanjoivat sen puolesta.

Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Foodora on tässä asiassa tullut lähettejään vastaan. Me toivomme, että taukotilat avataan myös muissa kaupungeissa ja että muutkin tärkeät kysymykset, kuten vakuutusten, sairaslomien ja työehtojen puute, ratkaistaan. Me toivommekin, että Foodora aloittaa neuvottelut lähettiensä kanssa työolojen parantamiseksi. Haluamme muistuttaa, että Wolt, toinen ruokalähettiyritys, ei ole koskaan edes tarjonnut taukotiloja läheteilleen, jotka tarvitsevat niitä. Tässä asiassa Woltin tulisikin ehdottomasti seurata Foodoran esimerkkiä.

Tämä voitto osoittaa, että lähetit, jotka yksittäin ovat epävarmassa asemassa, ovat voimakkaita, kun he liittyvät yhteen ja järjestäytyvät!

Tuemme AV-kääntäjien vaatimuksia

English / Facebook

Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat ovat antaneet lakkovaroituksen AV-kääntäjien työehtoja koskevassa työriidassa. Liittojen tiedotteen mukaan suurin erimielisyys koskee toimeksiantajista riippuvaisten itsensätyöllistäjien palkkioita, joita työnantajat eivät halua sisällyttää työehtosopimukseen. Journalistiliiton edustajan Pertri Savolaisen mukaan 80 % av-kääntäjistä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa käännösten hintoihin. Akavan Eritysalojen Helena Lamponen myös huomauttaa, että kiistassa on laajemmin kyse toimeksiantajista riippuvaisten itsensätyöllistäjien, eli näennäisyrittäjien, toimeentulosta ja osallistumisesta työehtojen sopimustoimintaan. Kyse on Suomen ensimmäisestä itsensätyöllistäjiä koskevasta lakkovaroituksesta.

Pääosin itsensätyöllistäjinä toimivina lähetteinä annamme täyden tukemme AV-kääntäjien vaatimuksille ja mahdollisille työtaistelutoimille. Kuten AV-kääntäjät, Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat toteavat, koskee kysymys kaikkia toimeksiantajista riippuvaisia freelancereita, itsensätyöllistäjiä ja näennäisyrittäjiä. Itsensätyöllistäjille maksettavien palkkioiden tuominen työehtosopimuksen piiriin on tärkeää heidän toimeentulonsa turvaamisen kannalta ja ehkäisee osaltaan työnantajavelvotteiden kiertämistä ja työn hinnan polkemista toimeksiantosopimuksilla.

Tuemme AV-kääntäjien vaatimuksia, koska myös kuljetusalalla toimii yhdestä toimeksiantajasta riippuvaisia auto- ja pyörälähettejä näennäisyrittäjinä. Kuten kampanjassamme olemme todenneet, ongelma ei rajoitu myöskään vain lähetteihin tai kääntäjiin, vaan koskee hyvin eri aloilla toimivia itsensätyöllistäjiä ja kysymys on viime kädessä siitä miten ja millä säännöillä yhteiskunnassa tehdään työtä ja miten työntekijöiden vähimmäisoikeudet turvataan.

Tuemme työnantajaolettamaa

English / Facebook

Alustayritykselle työtä tekevän ruokalähetin näkökulmasta työnantajaolettama on kipeästi kaivattu uudistus, jonka avulla eri aloilla toimivien näennäisyrittäjien työolot ja oikeusturva saataisiin työlain määräämien minimien piiriin. Vaikka työsopimuslaki on asiassa yksiselitteinen – jos työ tapahtuu epäitsenäisessä asemassa, ei ole yrittäjä – ei käytännön tasolla kukaan takaa alustatyöntekijöiden ja muiden näennäisyrittäjien oikeusturvan toteutumista tässä asiassa.

Suomen kasvavassa alustataloudessa vallitsee tälläkin hetkellä sääntötyhjiö työvoiman suhteen. Alalla toimivat yritykset käyttävät häikäilemättä hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, eteenkin maahanmuuttajien, olosuhteiden pakkoa ottaa töitä vastaan ehdoilla millä hyvänsä. Tästä heikosta asemasta alustatyövoiman harteille kaadetaan sekä yrittäjyyden että työsuhteisen työn nurjat puolet.

Esimerkiksi Foodoralla ja Woltilla näennäisyrittäjyydessä työskentelevät ruokalähetit ovat työpäivänsä aikana alistettuja yrityksen yksiselitteiselle ja kiistattomalle ohjausvallalle. Heiltä edellytetään tiettyä käytöstä, työtapaa sekä työunivormuun pukeutumista samalla kuin he joutuvat kattamaan varsin pienestä, alustayrityksen sanelemasta, palkkiostaan kaikki työnsä sivukulut vakuutuksista polttoainekuluihin ja työssä käytettäviin työkaluihin sekä kantamaan työntekoonsa liittyvät riskit sairastumisista työtapaturmiin ja työn jatkuvuutta koskevaan jatkuvaan epävarmuuteen.

Justice4couriers-kampanjan voimin vaadimme loppua tälle yritysten säälimättömälle työvoiman hyväksikäytölle ja työntekijää suojaamaan luodun työlainsäädännön tietoiselle kiertämiselle. Alustatalous ja sen metodeilla toimivat yritykset eivät ole suuri teknologinen innovaatio, josta myytit kertovat. Suuri innovaatio on retorinen; työntekijän petollinen määrittäminen itsenäiseksi toimijaksi.

On yhteiskuntamme päättäjien vastuulla olla jäämättä tämän kehityskulun jalkoihin. Jos haluamme tulevaisuudessa kutsua maatamme oikeudenmukaiseksi, ihmisen arvoa kunnioittavaksi hyvinvointivaltioksi on tämä kehitys otettava haltuun ja tuotava se asianmukaisen sääntelyn piiriin

Ei joustoa autokuskeille tai läheteille

English / Facebook

Viime viikkoina lunta on satanut huomattavia määriä, jopa niin paljon, että vaikeimpina päivinä poliisi on suositellut etätyön tekemistä niille, joille se on mahdollista, koska tieolosuhteet ovat olleet erittäin hankalat. Vaikka Foodoran ja Woltin lähetit on määritelty freelancereiksi, tai “lähettikumppaneiksi”, on heidän työskenneltävä säässä kuin säässä.

Yhtenä päivistä, jolloin lunta satoi poikkeuksellisen paljon, erään Foodoran autolähetin auto oli jumiutunut lumeen, eikä hän päässyt aloittamaan vuoroaan. Lähetti ei voinut perua vuoroaan vaadittua vuoroautta aiemmin, joten hän sai poissaolomerkinnän, mikä vaikeuttaa vuorojen saamista tulevaisuudessa. Lähetti pyysi, että poissaolomerkintä poistetaan, koska hän ei saanut autoaan liikkeelle, mutta Foodora kieltäytyi, koska olishan lähetti voinut tilata hinausauton—omalla kustannuksellaan.

Läheteillä on siis kaikki työntekijän velvollisuudet: he eivät voi kieltäytyä taloudellisesti kannattamattomista tilauksista, olla saapumatta vuorolle ja heidän on seurattava ajojärjestelijöiden ohjeita. Tästä huolimatta heillä ei ole työntekijän oikeuksia. Jos he loukkaantuvat, sairastuvat tai jos heidän ajoneuvonsa hajoaa, eivät Foodora tai Wolt ota mitään vastuuta. Vaatimalla, että lähetit käyttäytyvät kuin työntekijät, mutta kieltämällä heiltä työntekijän oikeudet, Foodora ja Wolt yrittävät nyppiä rusinat pullasta.

Foodoran ja Woltin hyötynä mainostama freelancer-sopimuksen “joustavuus” hyödyttää vain heitä itseään

Batchit ja työvuorot

Facebook

Foodoralla lähetit jaotellaan “batcheihin” erilaisilla mittareilla tehtyjen laskelmien perusteella. Batch määrittää sen milloin pääset valitsemaan seuraavan viikon työvuorot eli toisin sanoen kuinka korkealle lähettien hierarkiassa nouset. Mitä isompi kaupunki ja enemmän lähettejä sitä enemmän batcheja on. Ensimmäisessä batchissa on kaupungista riippuen 10-40% läheteistä, tämä on se ryhmä, joka pääsee valitsemaan ensimmäisenä työvuorot. Seuraavissa batcheissa on suhteellisesti enemmän lähettejä, ne pääsevät järjestyksessä valikoimaan työvuoroja muutama tunti edellisten jälkeen. Viimeiseen batchiin laitetaan lähetit, jotka eivät ole tehneet työvuoroja kuukauteen.

Batchin määrittymiseen vaikuttavat tehtyjen työvuorojen määrä, keskinopeus, keskiarvo tunnissa toimitettujen tilausten määrästä, viikonloppuiltavuorojen määrä sekä painavimpana myöhästymiset ja “no show” eli vuoroon tulematta jättäminen.

Talvella työvuoroja on riittänyt kaikille halukkaille ja Foodora on rekrytoinut aggressiivisesti lisää kuljettajia paikkaamaan huonojen kelien verottamaa lähettireserviä. Kuten saattaa arvata, on lähettien vaihtuvuus suurta. Toisaalta kesän lähestyessä ajokelit paranevat ja läheteistä on ainakin aiempina vuosina ollut paljon ylitarjontaa, minkä seurauksena muiden kuin ensimmäisessä batchissa olevien on voinut olla lähes mahdotonta saada työvuoroja.

Näin Foodora näennäisesti palkitsee sitoutuneet lähettinsä: käytännössä ne, jotka pystyvät työskentelemään eniten, pääsevät ensimmäisenä valitsemaan tulevan viikon vuoronsa. Samalla järjestelmä on epäreilu niille, jotka tekevät vähemmän työvuoroja työskennellessään esimerkiksi opiskelun ohessa (sellaisena työnähän tätä markkinoidaan!). Sairastuminen, ajoneuvon hajoaminen tai muu yllättävä syy, jonka takia ei pääsekään työvuoroon, voi vaikuttaa lähetin batchiin. Yhden “no show”:n saaminen voi olla peruste batchista pudottamiselle. Foodora ei ole missään vaiheessa ilmoittanut millaiset perusteet ovat riittäviä “no show”:n välttämiseksi ja kenelle kaikille esimerkiksi sairastumisestaan tulisi raportoida (ajojärjestelijälle, firman sähköpostiin vai vuorojen varaamiseen käytettävässä sovelluksessa). Yli viikon kestävä poissaolo saattaa vaikuttaa batchiin oli sitä seurannut no show tai ei.

Kuten kaikki muutkin toiminnot Foodoralla, myös batchien määrittäminen on automaattista eivätkä esimerkiksi paikalliset tiimikapteenit pysty siihen vaikuttamaan muuten kuin pyytämällä Foodoraa siirtämään työhön palaavia lähettejä pois epäaktiivisten ryhmästä. Aiemmin työvuorot on jaettu käsipelillä lähettien toiveiden mukaan ja jokaisella on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi. Nyt vuorot valitaan puhelinsovelluksella. Jos vuoroista on pulaa ja läheteistä ylitarjontaa joutuvat alemmissa batcheissa olevat tyytymään niihin hajanaisiin vuoroihin, joita saavat sovelluksessa napattua. “Valitse päivä jolloin voit työskennellä ja koeta saada nopeasti valittua vaan joku vuoro” oli ohje viime kesänä. Toiset lähetit olivat valmiita ostamaan vuoroja välttääkseen toimeksiantosopimuksensa irtisanomisen.

Nykyinen järjestelmä toimii lähinnä rangaistuksella pelottelemalla, eikä kenenkään asema ole siinä turvattu. Lähetit eivät myöskään tiedä mikä heidän reaaliaikainen asemansa hierarkiassa on. Viikko sitten Foodora muutti Tampereella batchijärjestelmää ilmoittamatta siitä läheteille tai edes tiimikapteeneille. Kaupunkiin lisättiin yksi batchi ja batcheissa olevien lähettien prosentuaalisia osuuksia muutettiin. Tämä pudotti ensimmäisestä ryhmästä useita lähettejä alemmas ja toisesta ryhmästä kolmanteen. Foodoran tiedotus muutosten sekä vuorojen varausajankohtien suhteen on ollut virheellistä ja muutenkin asiaan on liittynyt paljon sekavuutta. Sanomattakin on selvää, että muutokset aiheuttivat harmitusta lähettien keskuudessa. Foodora on myös muuttanut enimmäisviikkotuntien määriä milloin mitenkin ja tieto muutoksista on tullut usein jälkijunassa.

Jokainen muutos tässä äärimmäiseen kilpailuun pakottavassa järjestelmässä on läheteille riski ja jokainen inhimillinen virhe, ennakoimaton este tai muu normaaliin elämään kuuluva poikkeama näyttäytyy uhkana vuorojen saamiselle tulevaisuudessa.

Kamalia uutisia Ranskasta

English / Facebook

Kuulimme ranskalaiselta lähettien ammattiyhdistykseltä, että 18-vuotias UberEATSin pyörälähetti menehtyi Bordeaux’ssa työvuoronsa aikana rekan peeruutettua hänen päälleen. Uutinen järkytti lähettejä ympäri Euroopan ja haluamme esittää osaanottomme lähetin omaisille ja ystäville.

Sekä polkupyörä- ja autolähetit työskentelevät liikenteessä, eikä onnettomuuksia voi aina välttää. Tämän vuoksi on tärkeää, että läheteillä on vakuutukset ja sairaslomat. Ruokalähettifirmat eivät näitä tarjoa: Suomessakin Woltin ja Foodoran lähetit työskentelevät varsinkin talvisin erittäin vaikeissa olosuhteissa ilman, että yritykset tarjoavat heille edes vähimmäistä turvaa. Onnettomuusriskiä lisää vielä se, että lähettien hyvin pienet palkkiot, joita sekä Wolt että Foodora ovat leikanneet, maksetaan lähetyskohtaisesti, eli lähettejä kannustetaan ajamaan enemmän, pidempään ja nopeammin.

Ja kuten Bordeauxin traaginen tapaus osoittaa, erityisen haavoittuvaisessa asemassa oleva pyörälähetti voi joutua onnettomuuteen itsestään riippumattomista syistä. Foodora ja Wolt—ottakaa vastuu läheteistänne, joiden työlle yritystoimintanne perustuu!

Alustayritykset häviävät oikeudessa

English / Facebook

Foodora hakee tällä hetkellä uusia lähettejä ja mainitsee työhön liittyvänä “joustavan freelancer-sopimuksen.” Freelancer-sopimus on etu kuitenkin vain Foodoralle, ei läheteille. Freelancer-sopimus sulkee lähetin työntekijän oikeuksien ulkopuolelle: freelancerit joutuvat itse maksamaan eläkkeensä, he eivät ole vakuutettuja, heillä ei ole oikeutta sairaslomaan ja heidän palkkioitaan voi leikata tai heidät voidaan irtisanoa koska vain vailla perusteita.

Sekä Foodora että Wolt tarjoavat läheteille vain freelancer-sopimuksia. Tämä on alan käytäntö myös kansainvälisesti ja yritykset kuten Deliveroo, Glovo ja UberEATS kiertävät työnantajan velvoitteita freelancer-sopimuksilla.

Lähetit kuitenkin kamppailevat oikeuksiensa puolesta ja ovat viime aikoina saavuttaneet huomattavia voittoja: Torinossa oikeus totesi, että Foodora oli väärin perustein luokitellut viisi lähettiään freelanceriksi. Vielä suurempi voitto tuli Alankomaissa, jossa oikeus määräsi, että Deliveroon freelancer-lähetit ovat todellisuudessa työntekijöitä ja heihin pätee kuljetus- ja logistiikka-alan työehtosopimus.

Kehoitammekin Woltia ja Foodoraa neuvottelemaan lähettiensä kanssa, sillä työntkeijöiden oikeuksien kiertämisen aika on ohi.

Uusi vuosi alkaa lumessa

English / Facebook

Uusi vuosi on alkanut vaikeassa säässä: kaudut ovat olleet äärimmäisen liukkaita, tuuli on käynyt myrskylukemissa ja tänään sataa voimakkaasti lunta. Pyörälähetit työskentelevät säässä kuin säässä, mutta Foodoran ja Woltin lähetit joutuvat työskentelemään huonoin ehdoin ilman vakuutuksia tai mahdollisuutta sairaslomaan. Foodora lakkautti lähettien taukotilat yli vuosi sitten, eikä luvattuja uusia tiloja ole kuulunut. Uudesta vuodesta huolimatta vanhat ongelmat jatkuvat, joten kampanjamme jatkaa työtään lähettien ja autokuskien työolojen parantamiseksi.

Jos haluat auttaa, jaa tekstejämme, seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja kutsu ystäväsikin seuraamaan.

Alustatalous iskee varhaisjakeluun

English / Facebook

Myös Helsingin Sanomien varhaisjakelussa on työntekijät pakotettu freelancereiksi, jotka joutuvat itse maksamaan työnsä sivukulut ja työvälineensä, mutta tekevät silti työtä yhdelle työnantajalle, eli Helsingin Sanomien omistamalle Early Bird -jakeluyritykselle. Jakelu takkuaa, koska huonojen ehtojen vuoksi moni jakaja on lopettanut.

Olemme kampanjamme alusta lähtien sanoneet, että kyse ei ole vain ruokaläheteistä, vaan siitä, että työehtoja eri aloilla pyritään huonontamaan toimeksiantosopimuksilla, joilla yrittäjäriski siirretään työntekijöille. Varhaisjakelu on vain uusin esimerkki.

Kilpailu kaikkia ja kaikkea vastaan

Facebook

Tässä Guardianin jutussa kerrotaan siitä, kuinka alustatalouden yritykset käyttävät pelillistämistä työntekijöiden sitomiseen työhönsä. Liittämällä työhön pisteytystä, haasteita ja palkintoja saadaan työntekijät keskittymään haasteiden tavoitteluun sekä kilpailemaan niin sovellusta kuin toisia työntekijöitä vastaan. Muuttamalla työn peliksi alustatalouden yritys hämärtää työolojen puutteellisuuteen liittyvää keskustelua ohjaamalla työntekijän huomion muualle itse työstä. Laittamalla työntekijät kilpailemaan jatkuvasti toisiaan vastaan pyritään myös vesittämään yritykset luoda yhteisöllisyyttä työntekijöiden parissa sekä nujertamaan mahdollinen kollektiivinen vastarinta.

Myös Foodora ja Wolt käyttävät samanlaisia strategioita.

Uudet Foodoran kuljettajat aloittavat työnsä ryhmässä numero kaksi. Ryhmän 2 kuljettajat kilpailevat vuoroista, jotka ovat jääneet yli ensimmäiseltä ryhmältä, ryhmän 3 kuljettajat pääsevät käsiksi tunteja myöhemmin ryhmän 2 ylijäämävuoroihin jne. Voi olla, että vuoroja on paljon jäljellä, tai sitten ei. Sen takia joudut taktikoimaan: päätä, minkä päivän vuoron yrität saada ja ala päivittää vuoronvaraukseen käytettävän sovelluksen sivua minuutti-pari ennen kello kolmea. Jos ehdit nähdä vuoroja listassa, ota minkä saat. Voit yrittää myöhemmin vaihtaa sen sopivammalle ajankohdalle. Jos et, joudut odottamaan ja toivomaan, että joku peruisi oman vuoronsa. Uusille kuskeille tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla valmis tekemään samana päivänä peruttuja vuoroja. Vuoroista on jopa käyty kauppaa. Foodora on sallinut tämän.

un vuoro alkaa, sinun pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kun saat tilauksen, aletaan suoritustasi mitata. Kuinka kauan sinulta menee saapua ravintolaan, kuinka kauan olet ravintolassa saatuasi tilauksen, kuinka nopeasti ajat asiakkaalle ja kuinka pitkään olet asiakkaan luona. Kuinka monta tilausta viet tunnissa ja mikä on keskinopeutesi. Jos olet nopea, saat enemmän tilauksia. Tärkeintä kuitenkin on, että olet ajallaan vuorossa – jos et pysty perumaan vuoroasi yli 24h ennen sen alkua ja kukaan ei ota vuoroasi, tulee sinulle “no show”, joka lähes automaattisesti pudottaa sinut alempaan ryhmään. Kukaan ei kuuntele selityksiäsi tai ymmärrä. Sairastuminen ei ole pätevä syy jättää tulematta vuoroon. Pitkät toimitukset ja huonot sääolosuhteet vaikuttavat suoritukseesi ja lisäävät työn fyysistä rasitusta huomattavasti, mutta sitä ei huomioida palkkiossa.

Kuljettajille toimitetaan kuukausittain raportit, joissa näkyy heidän suoriutumisensa suhteessa muihin. Raportti kertoo myös sen, mihin ryhmään kuulut. Jos teet vähän enemmän töitä, otat viikonlopulle iltavuoroja ja ajat vähän kovempaa voit päästä ylempään ryhmään ja valita vuorot aikaisemmin. Nyt Foodora on myös lanseerannut “talvibonuksen”, joka tarkoittaa 50e:n lisäpalkkiota yli 30h/kk työskenteleville ja 100e yli 60h/kk työskenteleville, sekä “suosittelubonuksen”, jonka saat jos kaverisi liittyvät pinkkiin tiimiin ja tekevät tietyn verran töitä.

Jokainen työtoverisi on kuitenkin kilpailija ja jokainen hidas ravintola tai vitkasteleva asiakas vie sinulta keikkoja pois ja vaikuttaa siten suoraan palkkioosi.

Foodoralle olemme pelinappuloita, jotka voidaan milloin tahansa korvata. Kuljettajat tietävät kuinka nappulat liikkuvat, mutta pelin säännöt ovat sekavat ja epäoikeudenmukaiset. Laudalla pysyy syömällä muita ja olemalla nopea liikkeissään – kunhan muistaa olla tekemättä virheitä.