FAQ

Mikä on Justice4couriers-kampanjan tarkoitus?

Kampanjan tarkoitus on parantaa alustayrityksille työskentelevien pyörä- ja autolähettien työehtoja. Vaadimme riittävää palkkiotasoa, oikeudenmukaisia ja laillisia työehtoja ja työntekijöiden perusoikeuksia kaikille Foodoran ja Woltin läheteille Suomessa.

Lue täältä kampanjan kaikki vaatimukset.

Miksi kampanjan vaatimukset on toteutettava?

Foodoran ja Woltin lähetit ovat oikeudellisesti tarkasteltuna työntekijöitä. Lähettien suurin ongelma on, että heillä ei ole työsopimuksia, vaan he työskentelevät pakkoyrittäjien asemassa. Lähettien työ täyttää työsuhteen oikeudelliset tunnusmerkit, mutta yhtiöt kiertävät työlainsäädäntöä freelance-sopimuksilla.

Yhtiöt kieltävät läheteiltä työntekijöiden perusoikeudet. Koska Foodora ja Wolt määrittelevät lähettinsä yrittäjiksi, läheteillä on kaikki työntekijöiden velvollisuudet eikä mitään lain takaamia työntekijöiden oikeuksia, kuten irtisanomissuojaa, sairaslomaoikeutta tai tapaturma- ja työttömyysvakuutuksia.

Lähettien työt voivat päättyä koska tahansa ilman irtisanomisperustetta tai irtisanomisaikaa. Siksi monet läheteistä, erityisesti työtuloista riippuvaiset siirtolaiset, pelkäävät syystäkin töiden loppumista, jos he vaativat laillisia oikeuksiaan.

Läheteillä ei ole myöskään oikeutta sairaslomaan tai vanhempainvapaaseen. Jos he joutuvat työvuoronsa aikana onnettomuuteen, he vastaavat kustannuksista itse, ja työnantaja välttää kaiken vastuun.

Lähettien palkkiotaso on heikko ja alustayritykset vyöryttävät työnantajamaksut työntekijöiden maksettavaksi. Foodora ja Wolt eivät maksa läheteilleen palkkaa vaan palkkiosumman, josta työntekijöiden on itse maksettava kaikki työn sivukulut (yleensä noin -25% työntekijän palkasta), kuten eläkemaksut, sosiaaliturvamaksut ja työvälinekulut, kuten esimerkiksi ajoneuvoista ja polttoaineesta aiheutuvat kulut ja puhelinlaskun. Työsuhteessa nämä maksut ovat työnantajan vastuulla, mutta Foodoran ja Woltin kaltaiset yhtiöt säästävät vyöryttämällä työnantajamaksut työntekijöidensä maksettavaksi.

Tulevaisuudessa myös sinä voit olla pakkoyrittäjä. Työnantajien pyrkimys naamioida työsuhteita yrittäjyydeksi ei koske vain ruokalähettejä, vaan kaikkea työtä. Alustatalouden muodot ja pakkoyrittäjyys ovat käytössä jo muun muassa kotisiivouksessa, henkilökohtaisten avustajien työssä, sanomalehtien jakelussa ja jopa teollisuudessa. Jos yhtiöiden annetaan kiertää työlainsäädäntöä eikä asialle tehdä mitään, pakkoyrittäjyys voi olla pian kaikkien arkea.

Entä ne lähetit, jotka haluavat olla freelancereita?

Monet läheteistä haluaisivat tehdä työtään työsuhteessa, koska se on heille paras, oikeudenmukaisin ja turvallisin vaihtoehto. Osa läheteistä haluaisi kuitenkin jatkaa työn tekemistä freelancereina. Sen vuoksi Justice4couriers-kampanja vaatii kaikille läheteille mahdollisuutta solmia työsopimus. Näin lähetit voisivat valita, kumman sopimuksen he haluavat.

Keitä Justice4couriers-kampanjassa toimii?

Justice4couriers-kampanjan käynnistivät vuonna 2018 Foodoran ruokalähetit ja työntekijäjärjestöt Vapaa syndikaatti ja Vastavoima. Myöhemmin myös Woltin ruokalähetit liittyivät kampanjaan.

Lue täältä lisää kampanjan synnystä.

Kuulumme maailmanlaajuiseen ruokalähettien verkostoon Transnational Federation of Couriersiin. Olemme tehneet myös tehneet yhteistyötä Palvelualojen ammattiliitto PAM:in kanssa.

Mitkä ovat Justice4couriers-kampanjan toimintaperiaatteet?

Kampanjamme toimii konsensusperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme päätöksiä tehdessämme ratkaisuihin, jotka kaikki kampanjan toimijat voivat hyväksyä.

Kampanjalla ei ole nimettyjä johtajia, vaan kaikki toimijat voivat osallistua kampanjaan tasavertaisesti. Viimeisen sanan kaikesta sanovat kuitenkin freelancereina työskentelevät lähetit, sillä kampanjamme tarkoituksena on parantaa heidän työolosuhteitaan.

Valitsemme tapauskohtaisesti kampanjaamme julkisuudessa edustavat toimijat, ja heillä on valtuudet edustaa kampanjaa vain näissä yhteyksissä. Valitsemme julkisiin esiintymisiin yleensä sellaisia toimijoita, jotka eivät ole vaarassa menettää työpaikkaansa, kuten entisiä tai työsuhteessa olevia lähettejä.

Kampanjamme toimii vapaaehtoispohjalta ja toimijat voivat itse valita, miten paljon ja millä tavoin he osallistuvat kampanjaan.

Lue täältä ja täältä lisää kampanjamme toimintatavoista.

Voiko freelancer toimia kampanjassa turvallisesti?

Koska freelancerina työskentelevät lähetit voidaan irtisanoa helposti, huolehdimme siitä, että Foodoran ja Woltin freelancerit voivat toimia kampanjassa anonyymisti niin, että heidän työnantajansa eivät saa tietää, ketkä ovat mukana toiminnassa.

Järjestämme säännöllisesti kokouksia Helsingissä. Kokoukset pidetään yksityisissä tiloissa ja niihin on turvallista osallistua. Ilmoitamme kokousten ajankohdista Facebook-sivullamme.

Kummalla on paremmat työehdot, Foodoran vai Woltin läheteillä?

Foodoran ja Woltin lähettien työehdoissa ja työolosuhteissa ei ole suuria eroja. Tällä hetkellä molemmat yhtiöt palkkaavat lähettejä vain freelancereiksi. Foodoran ja Woltin palkkiomalleissa on hieman eroja, mutta palkkiotaso on suunnilleen sama ja lähettien mielestä liian heikko.

Foodoralla oli aiemmin käytössä malli, jossa lähetit saivat valita työsuhteen tai freelance-sopimuksen, mutta vuodesta 2017 lähtien uusille läheteille on ollut mahdollista vain freelance-sopimus. Pieni osa niistä Foodoran läheteistä, jotka aloittivat työt ennen vuotta 2017, on yhä työsuhteissa.

Pitäisikö Foodoran ja Woltin kaltaisia työntekijöitä riistäviä alustayrityksiä boikotoida?

Tällä hetkellä käynnissä ei ole Justice4couriers-kampanjan järjestämää boikottia. Kampanja tiedottaa yleisöä, mikäli kuluttajaboikotit ovat tarpeellisia lähettien tukemiseksi tai yhtiöiden kanssa käytävien neuvotteluiden vauhdittamiseksi.

Haluan tukea kampanjaa! Mitä voin tehdä?

Voit seurata kampanjaa Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa ja levittää tietoa kampanjasta sosiaalisessa mediassa.

Suosittelemme myös, että annat palautetta lähettien kohtelusta Foodoralle ja Woltille. Voit kertoa, että heidän asiakkaanaan vaadit yhtiöiltä parannuksia lähettien työehtoihin. Voit kirjoittaa yhtiöille julkisia postauksia kampanjan vaatimuksista tai antaa palautetta yksityisviesteillä. Voit myös kirjoittaa kriittisiä kommentteja Foodoran ja Woltin mainoksiin sosiaalisessa mediassa.

Voit lobata poliitikkoja työlainsäädännön uudistamisen puolesta ja kannustaa lisäämään työsopimuslakiin työnantajaolettaman. Justice4couriers-kampanja tukee vaatimusta työnantajaolettamasta, koska uudistus turvaisi eri aloilla toimivien näennäisyrittäjien aseman ja oikeusturvan saattamalla heidät lakisääteisten minimityöehtojen piiriin.

Olet myös tervetullut mukaan kampanjaan ja osallistumaan kokouksiin, mielenosoituksiin ja muuhun toimintaamme.

Jos sinulla on yhteyksiä muille aloille, joilla esiintyy työntekijöden pakkoyrittäjyyttä, voit kertoa heille Justice4couriers-kampanjasta ja levittää järjestäytymistä.