Tuemme AV-kääntäjien vaatimuksia

English / Facebook

Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat ovat antaneet lakkovaroituksen AV-kääntäjien työehtoja koskevassa työriidassa. Liittojen tiedotteen mukaan suurin erimielisyys koskee toimeksiantajista riippuvaisten itsensätyöllistäjien palkkioita, joita työnantajat eivät halua sisällyttää työehtosopimukseen. Journalistiliiton edustajan Pertri Savolaisen mukaan 80 % av-kääntäjistä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa käännösten hintoihin. Akavan Eritysalojen Helena Lamponen myös huomauttaa, että kiistassa on laajemmin kyse toimeksiantajista riippuvaisten itsensätyöllistäjien, eli näennäisyrittäjien, toimeentulosta ja osallistumisesta työehtojen sopimustoimintaan. Kyse on Suomen ensimmäisestä itsensätyöllistäjiä koskevasta lakkovaroituksesta.

Pääosin itsensätyöllistäjinä toimivina lähetteinä annamme täyden tukemme AV-kääntäjien vaatimuksille ja mahdollisille työtaistelutoimille. Kuten AV-kääntäjät, Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat toteavat, koskee kysymys kaikkia toimeksiantajista riippuvaisia freelancereita, itsensätyöllistäjiä ja näennäisyrittäjiä. Itsensätyöllistäjille maksettavien palkkioiden tuominen työehtosopimuksen piiriin on tärkeää heidän toimeentulonsa turvaamisen kannalta ja ehkäisee osaltaan työnantajavelvotteiden kiertämistä ja työn hinnan polkemista toimeksiantosopimuksilla.

Tuemme AV-kääntäjien vaatimuksia, koska myös kuljetusalalla toimii yhdestä toimeksiantajasta riippuvaisia auto- ja pyörälähettejä näennäisyrittäjinä. Kuten kampanjassamme olemme todenneet, ongelma ei rajoitu myöskään vain lähetteihin tai kääntäjiin, vaan koskee hyvin eri aloilla toimivia itsensätyöllistäjiä ja kysymys on viime kädessä siitä miten ja millä säännöillä yhteiskunnassa tehdään työtä ja miten työntekijöiden vähimmäisoikeudet turvataan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *