Solidaarisuutta siivoojille!

In English / Facebook

Helsingin Sanomat julkaisi eilen Paavo Teittisen erittäin perusteellisen ja järkyttävän artikkelin haavoittuvaisessa asemassa olevan työvoiman järjestelmällisestä riistosta, kaltoinkohtelusta ja uhkailusta siivousalalla. Teittisen tutkiva artikkeli osoittaa, kuinka tietyt siivousalan yritykset käyttävät hyväkseen turvapaikanhakijoita, joilla ei ole välttämättä tietoa Suomen työlainsäädännöstä ja jotka pelkäävät karkoituksia. Artikkelissa mainittuun räikeän rikolliseen toimintaan on puututtava heti.

Ongelma on, kuten Teittinen ansiokkaasti osoittaa, rakenteellinen: isot tilaajat, kuten kauppaketjut ja erityisesti kunnat, hankkivat siivouspalvelunsa sieltä mistä halvimmalla saavat. Tilaaja ei usein välitä epäkohdista, ja vaikka välittäisi, keinot puuttua siihen ovat rajalliset. Samalla jutussa mainitaan, että viranomaisten asenne maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin on välinpitämätön ja heidän esiin nostamiin ongelmiin viranomaiset vastaavat kehottamalla hankkimaan paremman työn.

Jutussa mainitaan myös, kuinka pakkoyrittäjyys ja alustatalouden mallit ovat pesiytyneet siivousalalle. Nämä käytännöt ovat meille läheteillekin tuttuja, ja Teittinen on tehnyt aiheesta niin ikään perusteellisen jutun. Tässä myös näkyy se mistä olemme varoittaneet: kun väärinkäytöksia katsotaan läpi sormien yhdellä alalla, leviävät ne nopeasti muille. Teittisen artikkeli myös osoittaa sen mitä mekin olemme sanoneet: näiden ongelmien ratkaisuun ei riitä yksittäisten väärintekijöiden rankaisu, vaan se vaatii laajempia poliittisia päätöksiä työntekijöiden ja erityisesti kaikkein heikomassa asemassa olevien turvaksi.

Siivoojien kohtaama riisto ja väkivalta on pahempaa ja räikeämpää kuin mitä me lähetit olemme kohdanneet. Myös moni ruokalähetti on ulkomaalaistaustainen ja siten heikommassa asemassa työmarkkinoilla, joten ymmärrämme tuskallisen hyvin siivoojien pelon ja ihailemme heitä, jotka uskalsivat nostaa asian esiin. Suora ja rakenteellinen rasismi on suuri ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän vuoksi työntekijöiden oikeuksien puolustaminen vaatii aktiivista rasisminvastaista toimintaa.

Täysi tukemme siivoojille ja muille huolto- ja ylläpitotyöntekijöille, jotka lähettien tavoin pitävät tämän yhteiskunnan rattaat pyörimässä! Vaadimme päättäjiltä toimia rakenteellisen riiston ehkäisemiseksi ja kannustamme kaikkia työntekijöitä järjestäytymään, sillä viime kädessä turvamme on keskinäinen solidaarisuutemme.