Toinen tapaamisemme Woltin kanssa

In English / Facebook

Viidentenä helmikuuta Justice4Couriers-kampanjan edustajat tapasivat toista kertaa Woltin edustajia keskustellakseen lähettien työoloista ja -ehdoista. Meidän mielestämme tapaaminen oli erittäin rakentava ja sovimme tapaavamme Woltin edustajien kanssa uudestaan muutaman kuukauden kuluttua.

Tapaamisessa sekä Woltin että kampanjamme edustajat ehdottivat kokouksessa käsiteltäviä aiheita. Kumpikin osapuoli halusi keskustella lähettien konkreettisista työoloista ja -ehdoista sekä tavoista parantaa niitä. Kokouksessa keskityimme kahteen tapaan, tai väylään, jolla lähettien työoloja voi parantaa:

  1. Parannukset freelancer- tai toimeksiantomalliin, kuten esim. vakuutukset
  2. Mahdollisuus solmia työsuhde

Sekä Woltin että kampanjamme edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että ensimmäinen tapa vakiinnuttaa toimeksiantosuhdetta mallina, jolla lähetit työllistetään. Tämän vuoksi Justice4Couriers kannattaa työsuhteeseen perustuvaa vaihtoehtoa. Keskustelimme myös vakuutuksista ja vaikka kampanjamme kannattaa työsuhdetta kokonaisvaltaisena ratkaisuna lähettien työehtojen ja -olojen ongelmiin, hyväksymme kaikki parannukset, jotka parantavat lähettien konkreettisia työoloja. Vakuutukset, jotka kattavat vähintään vakavimmat tapaukset, kuten onnettomuudet, ovat tärkeitä, sillä kaikki osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että on vain ajan kysymys, että joku lähetti joutuu vakavaan onnettomuuteen, sillä liikenteessä työskentely on aina riskialtista.

Woltin edustajat kertoivat myös, että yhtenä keinona parantaa lähettien turvaverkkoja yritys tutkii mahdollisuutta tarjota läheteille työsopimuksia. Tässä ensimmäinen vaihe on kartoittaa kattavasti Suomessa ja muissa Woltin toimintamaissa, millaisia vaihtoehtoja tälle olisi käytännössä, lähettien työn järjestämisen kannalta, taloudellisesti ja juridisesti. Kampanjamme on erittäin tyytyväinen siihen, että Wolt pohtii työsuhteiden mahdollisuutta. Tapaamisessamme keskustelimme erilaisista käytännön vaihtoehdoista, kuten erilaisista palkkaus- ja vuoromalleista, joita työsopimukseen voisi kuulua. Keskustelu oli mielestämme erittäin rakentava ja käytännönläheinen. Molemmat osapuolet tuntuivat pitävän yhtenä mahdollisuutena “kaksoismallia”, jossa tietty (rajoitettu) määrä läheteistä tekisi kuljetuksia työsuhteessa ja tietty (suurempi) määrä toimeksiantosuhteessa. Me ymmärrämme, että Woltin on pohdittava, kuinka se käytännössä toteuttaisi tämän, ja että mahdollinen muutos vaatii aikaa. Kaksoismalliin liittyy Woltin mukaan myös tiettyjä juridisia puolia, joita yrityksen on selvitettävä. (Yrityksen mukaan työsuhteinen työ olisi esimerkiksi järjestettävä tietyiltä osin eri tavalla, kuin toimeksiantosuhteinen, jotta malli olisi myös juridisesti perusteltu.)

Kaiken kaikkiaan kampanjamme edustajat ja jäsenet, joille kerrottiin yksityiskohtaisesti tapaamisen kulusta, olivat erittäin tyytyväisiä eiliseen keskusteluun. Odotamme seuraavaa tapaamista ja olemme iloisia siitä, että meillä on rakentava keskusteluyhteys Woltiin. Haluamme jatkaa vastaavia keskusteluja tulevaisuudessa, koska uskomme, että lopulta ne hyödyttävät niin yritystä kuin lähettejäkin. Wolt toimitti meille myös jälkikäteen viestin, jossa he kertoivat pitäneensä tapaamista onnistuneena, ja tyytyväisiä siihen, että Woltin ja kampanjan välille on löytynyt rakentava, hyvähenkinen ja arvostava puheyhteys.

PS. Kampanjamme toiminnasta: kampanjan jäsenet valitsevat jokaiseen tapaamiseen edustajat keskuudestaan. Edustajilla ei ole valtuuksia tehdä päätöksiä tai sopimuksia kampanjan puolesta, vaan kaikesta on ensin sovittava kampanjaryhmässä. Edustajat valitaan joka tapaamiseen tai tapahtumaan kerrallaan.

Kun työvoimasta tulee raaka-ainetta, inhimillisyys unohtuu

In English / Facebook

Foodoran toiminta viime kuukausina Helsingin seudulla on ollut lähettien näkökulmasta toisinaan suorastaan kestämätön. Viime vuoden lopulla yhtiö alkoi voimakkaasti laajentumaan uusille alueille, ja hetkellisesti näytti lähettien kannalta hyvältä, kun esimerkiksi Vantaalle tai Espooseen houkuteltiin lähettejä työskentelemään kiinteällä 14€/tunti palkkiolla, mikä varmisti lähettien kannalta turvatut tienestit siinäkin tapauksessa, että kuljetukset uusilla alueilla olisivat jääneet vähäisiksi.

Samanaikaisesti laajentumisesta sekä kylmien kelien saapumisesta seuranneesta lähettipulasta johtuen myös vanhoilla alueilla lähettien palkkiotaso nousi, kun kuljetuksesta maksettavan normaalin kuljetuskorvauksen päälle alettiin maksamaan 1€/kuljetus lisäkorvausta arkisin ja 1,5€/kuljetus lisäkorvausta viikonloppuisin. Hetkellisesti lähettien kannalta vaikutti siis hieman aiempaa mukavammalta ansiotason suhteen. Samalla lähettien lähikuukaudet vaikuttivat turvallisemmalta myös sen suhteen, että läheteillä ei näyttänyt hetkellisesti olevan pelkoa vuorotta jäämisen suhteen, vaikka sijoitus Foodoran vuoronjakobatchissä (rankingissa) olisikin päässyt matalemmaksi.

Kaikki hyvä loppui kuitenkin aikanaan, kun Foodoran vastaus lähettipulaan oli rekrytä käyttöönsä niin suuri määrä lähettejä, että vuorojen hyvä saatavuus loppui kuin seinään, mikä tuli monelle lähetille täytenä yllätyksenä. Hetkellinen vuorojen runsas saatavuus ja parempi tulotaso vaihtui monella lähetillä kuin taikaiskusta täydelliseen vuorottomuuteen ja tulottomuuteen.

Tämä jo viikkoja jatkunut tilanne osoittaa kuinka Foodora suhtautuu lähetteihinsä. He ovat yhtiölle vain raaka-ainetta, josta ollaan hetkellisesti valmiita maksamaan jopa korkeampaa hintaa, kun saatavuus heikkenee. Samalla kuitenkin mahdolliset hinnannousut pyritään laittamaan kuriin ylituotannolla eli rekryämällä tarjolla olevaan vuoromäärään nähden liian suuri määrä lähettejä.

Lähetit ovat kuitenkin ihmisiä eivät teollisuuden raaka-aineita. Näiden on monesti mahdoton mitenkään ennakoida milloin Foodora yllättäen rekryää ylisuuren määrään uusia lähettejä. Esimerkiksi väärään aikaan ajoitettu tuntimäärältään vähäisempi työskentelyjakso, ja siitä seurannut putoaminen batchiin jossa vuoroja ei ole jaossa, voi olla lähetille hyvin kohtalokas.

Ilman vuoroja ei tule tuloja, ja ilman tuloja ei makseta vuokria, ruokia tai laskuja. Osalle läheteistä pitkäaikainen tuloitta jääminen voi merkitä jopa oleskeluluvan menettämistä. Foodora osoittaa jälleen toiminnallaan, että lähetit ovat sen epäinhimillisessä järjestelmässä vain lukuja tuottavuutta mittaavissa algoritmeissä.