Ei enää lähettikuolemia!

in English / Facebook

Me olemme Jorge. Me olemme Julien. Me olemme Pablo. Me olemme Maurizio. Me olemme José. Me olemme Alberto. Me olemme Luis. Me olemme Franck. Me olemme Kuan. Me olemme Su. Me olemme Ramiro. Me olemme Artyk. Me olemme Pujan. Me olemme Burgao. Me olemme Karim.

Yksistään viime vuoden aikana vähintään 12 ruokalähettiä on kuollut työssään. Ei ole tiedossa onko kuolemantapauksia enemmänkin. Kun selvitimme lähettien työtapartumia Transnational Federation of Couriersin parissa, tuli tietoomme myös lukuisia pysyviä vammautumisia, kuten raajojen tai silmien menetyksiä.

Nämä eivät ole vain liikenneonnettomuuksia, sairaskohtauksia tai väkivallantekoja, vaan työtapaturmia, jotka johtuvat huonosta ja sirpaleisesta palkkionmaksusta, jolla lähettejä kannustetaan ajamaan jatkuvasti kovempaa, pidempään ja kauemmin. Ne ovat seurausta siitä, että alustayritysten läheteillä ei ole oikeutta sairaslomaan, ei vakuutuksia tai varaa menettää työvälineitään, jotka he itse maksavat. Kun ruokalähetti vammautuu vakavasti tai kuolee työssään, eivät yritykset joudu kantamaan mitään vastuuta. Onnettomuuteen joutunut lähetti maksaa itse mahdolliset hoito- ja korjauskustannukset ja menettää työnsä sairasajalta, jos hän on niin onnekas, ettei kuole tai vammaudu pysyvästi.

Me lähetit emme hyväksy, että me teemme näissä yrityksissä raskaimman ja vaarallisimman työn pienimmällä korvauksella, mutta olemme ainoat, joilla ei ole edes työsuhteita. Me suremme kuolleita kolleegoitamme, mutta me myös järjestäydymme ja toimimme yhdessä aina Suomesta Chileen ja Torontosta Hong Kongiin, sillä solidaarisuus ei tunne rajoja.

Ei enää lähettikuolemia! Huonot työolot tappavat! Oikeutta läheteille!

Hyviä uutisia hallitusohjelmassa

in English / Facebook

Antti Rinteen ja sosiaalidemokraattisen puolueen johtamien hallitusneuvottelujen ohjelma on julkaistu ja siinä on hyviä uutisia ruokalähettien ja muiden pakkoyrittäjien kannalta. Hallitusohjelmassa todetaan:

Työelämän epävarmuuden vähentämiseksi täsmennetään työsopimuslain työsopimuksen käsitettä siten, että työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi estetään.

Hallitusohjelma 2019: 137

Me Foodoran ja Woltin lähetit olemme viime syksystä lähtien vaatineet, että meille tarjotaan mahdollisuus solmia työsopimukset. Kampanjamme alkoi sen jälkeen kun Foodora leikkasi lähettiensä palkkioita yksipuolisella ilmoituksella viime kesänä. Wolt oli leikannut lähettiensä palkkioita jo aiemmin, minkä seurauksena myös Woltin lähettejä liittyi kampanjaamme. Sekä Foodora että Wolt pystyivät leikkaamaan palkkioita yksipuolisella ilmoituksella, sillä lähetit työskentelevät freelancer-sopimuksin, minkä vuoksi heillä ei ole turvaa mielivaltaisia palkkionalennuksia tai irtisanomisia vastaan, mahdollisuutta sairaslomaan, vakuutuksia, vuosilomaa tai yhtään mitään muita työntekijän oikeuksia. Tästä huolimatta, lähetin molemmissa yrityksissä täyttää työsuhteen kriteerit, sillä lähettien asema ei ole itsenäinen.

On hienoa, että työlainsäädännön kiertämiseen valheellisin freelancer-sopimuksin puututaan. On kestämätön tilanne, että osa yrityksistä vääristää kilpailua ja polkee työntekijöidensä oikeuksia laistamalla työnantajan velvoitteista ja vastuusta työntekijöitään kohtaan. Me olemme pyytäneet sekä Foodoraa että Woltia neuvottelemaan kanssamme vaatimuksistamme. Meidän mielestämme yritysten kannattaisi aloittaa neuvottelut nyt, sillä vaatimuksemme ovat kohtuulliset ja uusi hallitusohjelman myötä nyt on korkea aika neuvotella.

Neljä kuollutta neljässä viikossa

in English / Facebook

Viime päivät ovat olleet synkkiä läheteille. Kerroimme kuinka lauantai-yönä (25.5.) Barcelonassa kuoli 21-vuotias Glovon lähetti nimeltä Pujan jäätyään roska-auton alle vuoronsa aikana. Eilen saimme kuulla, että perjantaina 24.5. autoilija törmäsi 19-vuotiaseen UberEATSin ruokalähettiin Champs-sur-Marnessa Pariisin lähellä ja pakeni paikalta. Ruokalähetti julistettiin tiistaina aivokuolleeksi. Samana tiistaina 28.5. pyörävarkaat hakkasivat Deliveroon lähetin hengiltä Lontoossa sen jälkeen kun lähetti oli yrittänyt estää mopedinsa varastamisen. Kolme ruokalähettiä on kuollut työssään neljän päivän sisällä Euroopassa. Kun läsketaan mukaan Yandexin ruokalähetti, joka kuoli ylirasitukseen työskenneltyään yhtäjaksoisesti 10 tuntia Pietarissa, on viimesen neljän viikon ajalla neljä lähettiä kuollut työssä.

Kaikkeen liikenteessä työskentelyyn liittyy onnettomuusriski ja pyörälähetit ovat erityisen haavoittuvaisia. Siksi läheteillä on oltava vakuutukset, sairaslomat ja riittävä palkka, jonka eteen ei tarvitse vaarantaa itseään. Ruoankuljetusyritykset kuten Foodora, Wolt, Deliveroo, Glovo, UberEATS ja Yandex eivät tarjoa näitä läheteilleen, vaan kiertävät työlainsäädäntöä freelancer-sopimuksin. Lisäksi palkkiot ovat pienet ja ne ovat kokonaan tai huomattavilta osin sidottu lähetysten määrään, jotta lähetit ajaisivat mahdollisimman nopeasti, paljon ja pitkään.

Tällainen järjestelmä vahingoittaa lähettejä—ja kuten olemme nähneet, tappaa heitä. Pietarilainen lähetti kuoli ylirasitukseen, koska palkkiot ovat niin pieniä, että järjellisen päiväansion eteen on tehtävä 10–12 tuntia töitä. Lontoolainen lähetti hakattiin kuoliaaksi, koska hänellä ei ollut varaa antaa varkaiden viedä työvälinettään, jonka hän itse maksaa. Törmäys auton kanssa voi tehdä pyörälähetin viikoiksi työkyvyttömäksi, eivätkä alustayritykset auta lähettiä millään tavalla. Hän vain menettää tulonsa sairasajalta. Jos hän on niin onnekas, ettei kuole onnettomuudessa.


toim. huom.: Korjasimme tekstissä tietoja Champs-sur-Marnen lähetin tilasta.

Korjaus: Olemme juuri saaneet kuulla, että lähetti Champs-sur-Marnessa ei kuollut, vaan hänet julistettiin tiistaina 28.5. aivokuolleeksi sairaalassa, mutta hän on vielä elossa ja hänen perheensä toivoo parasta.

Toivomme parasta kolleegallemme Champs-sur-Marneen ja lähetemmä sympatiamme hänen perheelleen.

Lähettiyhteisö menetti taas yhden omistaan työlle

In English / Facebook

Kansainvälinen lähettiyhteisö koki taas kerran tarpeettoman menetyksen, kun eilen yöllä barcelonalainen pyörlähetti kuoli vuoronsa aikana. Ruoankuljetusyritys Glovolle työskennellyt lähetti joutui törmäykseen roska-auton kanssa ja kuoli välittömästi onnettomuuspaikalla. Tarkempia tietoja onnettomuudesta tai siihen johtaneista olosuhteista ei ole, mutta viranomaiset tutkivat asiaa.

Kuulimme tästä traagisesta tapahtumasta Riders x Derechos -liittoon kuuluvilta kolleegoiltamme ja tovereiltamme. Haluamme osoittaa surunvalittelumme menehtyneen lähetin omaisille ja ystäville.

Liikenteessä työskentely on aina riskialtista, ja siksi lähetit tarvitsevat ehdottomasti sairaslomat, vakuutukset ja turvalliset työolosuhteet. Nämä ovat asioita, joita yksikään alustayritys, kuten Foodora, Wolt, Deliveroo, UberEats tai Glovo eivät tarjoa läheteilleen, vaikka heidän yritystoimintansa perustuu täysin lähettien työlle. Näiden yritysten matalat ja lähetysten mukaan maksetut palkkiot on suunniteltu niin, että lähetit työskentelisivät koko ajan enemmän ja pidmepään, jotta saadakseen kasaan edes jonkinlaisen toimeentulon. Tällaisissa olosuhteissa väistämättä sairastuu tai joutuu onnettomuuteen, ja kun niin käy, yritykset jättävät lähetin oman onnensa nojaa.

Tämän on loputtava, nyt. Viime kuukausien aikana lähettejä on kuollut työssään Italiassa, Ranskassa, Venäjällä ja nyt Barcelonassa. Kuolemat ovat johtuneet onnettomuuksista ja ylirasituksesta. Ei saa olla niin, että alustayritykset kiertävät työlainsäädäntöä, joka kehitettiin juuri tämänkaltaisten turhien onnettomuuksien välttämäiseksi ja vähentämiseksi.

Me jatkamme kampanjointia kunnes läheteillä on ansaitsemansa oikeudet. Glovon lähetit aloittivat jo sunnuntaina mielenolositukset.

Me suremme, mutta järjestäydymme myös.Foodora ja Wolt kaatavat rahaa vaikuttajamarkkinointiin – ruokalähettien työolot edelleen kurjat

in English / Facebook

Muutama kuukausi sitten tunnettu julkisuuden henkilö mainosti Foodoraa Instagram-päivityksessään, joka oli Foodoran maksama mainos. Hänen Instagram-seuraajansa alkoivat saman tien kysellä, oliko julkisuuden henkilö tietoinen siitä, että Foodoran ja Woltin lähetit ovat käyneet jo hyvän aikaa työtaistelua työsopimusten saamiseksi ja työolosuhteiden parantamiseksi. Seuraajien kriittinen palaute oli täysin spontaania, ei Justice4couriers-kampanjan masinoimaa.

Hiljattain myös Radio Helsinki mainosti sosiaalisen median kanavissaan Woltia. Foodoran ja Woltin maksetut sometempaukset ja kampanjat, joissa tarjotaan ilmaisia ruokakuljetuksia tai peitetään kaupunki satulasuojilla, alleviivaavat sitä, että Foodora ja Wolt ovat valmiita käyttämään rahaa mihin tahansa paitsi lähettiensä työolojen parantamiseen.

Ruoan kotiinkuljetus on hyvä ja tarpeellinen palvelu, eikä Justice4couriers-kampanja halua, että yritykset kaatuisivat – päinvastoin, sillä kyse on myös lähettien toimeentulosta. Vaadimme kuitenkin Foodoralta ja Woltilta kaikkien työntekijöidensä tasa-arvoista kohtelua.

Emme hyväksy sitä, että yritysten toimistohenkilökunta ja johtoporras tekevät työtään turvallisissa työsuhteissa, mutta ruokalähetit pakotetaan yrittäjiksi, vaikka Foodoran ja Woltin koko perustuu lähettien työhön. Ruokaläheteillä ei ole työsuhteita, ei irtisanomissuojaa, ei mahdollisuutta sairaslomiin eikä vakuutuksia – ja he joutuvat maksamaan myös työnantajamaksut itse pienestä palkkiostaan.

Me lähetit emme vaadi mahdottomia. Haluamme, että palkkionalennukset perutaan ja että meille tarjotaan mahdollisuus solmia työsopimukset. Meidän työmme on Foodoran ja Woltin yritystoiminnan selkäranka. Emme suostu siihen, että me, jotka teemme vaarallisimman ja raskaimman työn, saamme pienimmän korvauksen eikä meillä ole edes työsuhteita.

Tapaaminen Woltin kanssa

in English / Facebook

Kampanjamme edustajat tapasivat viikko sitten perjaintaina 26.4. Woltin edustajia. Kävimme Woltin johdon kanssa rakentavassa hegenssä alustavia keskusteluja lähettien työoloista ja -ehdoista, kampanjamme vaatimuksista sekä Woltin näkemyksistä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Woltin edustajat suostuivat tapaamiseen kanssamme ja toivomme, että voimme jatkaa vuoropuhelua lähettien työehdoista. Haluamme huomauttaa, että toistuvista pyynnöistä huolimatta Foodora ei ole suostunut tapaamiseen kanssamme.

Haluamme parannuksia lähettien työehtoihin ja erityisesti mahdollisuuden työsuhteeseen niille läheteille, jotka sitä haluavat.

Foodora-lähettien kampanja Torontossa

in English / Facebook

Tänä Vappuna Foodoran ruokalähetit Torontossa aloittivat Foodsters United -kampanjan työehtojen ja -olojen parantamiseksi. Me tuemme kolleegoidemme kamppailujaa Kanadassa ja kaikkialla maailmassa, sillä yhdessä me voitamme.

Muistutamme, että Suomessa Foodora on kieltäytynyt neuvottelemasta lähettiensä kanssa ja että nyt viimeistään olisi hyvä aika aloittaa.

Suru-uutinen Venäjältä

In English / Facebook

Huhtikuun 16. päivä Artyk Orozaliev, 21-vuotias pyörälähetti, joka työskenteli Yandex Food -ruoankuljetusyritykselle, kuoli ylirasitukseen työvuoronsa aikana. Kuolinsyytutkimuksen tehneet lääkärit toteavat Orozalievin kuolleen sydänkohtaukseen, joka oli mahdollisesti ylirasituksen aiheuttama. Orozalievin kanssa samalla vuorolla työskennellyt Yandexin pyörälähetti kertoi Novaja Gazeta -sanomalehdelle, että Orozaliev oli työskennellyt yhtäjaksoisesti 10 tuntia ja kertonut työtoverilleen voivansa huonosti. Heidän vuoronsa aikana Orozalievin työtoveri oli mennyt kauppaan ostamaan tupakkaa ja palattuaan hän oli löytänyt Orozalievin pyöränsä viereen lyhistyneenä. Orozalievin perheenjäsenet kertovat, ettei urheilullisella nuorella miehellä ollut aiempia sydänvaivoja.

Työtoverin kuolema on herättänyt vihaa Venäjällä työskentelevissä ruokaläheteissä, jotka kertovat, että ansaitakseen 1 000–1 500 ruplaa (n. 13–20 euroa) päivässä, heidän on työskenneltävä 10–12 tuntia. Lähettien mukaan välimatkat ovat pitkiä, heillä ei ole useinkaan aikaa pitää taukoja ja kuljetukset voivat olla painavia. Tämän lisäksi Yandexin lähetit joutuvat maksamaan vuorolta myöhästymisestä 500 ruplaa (n. 7 euroa) sakkoa ja 1 500 ruplaa (n. 20 euroa) väliin jääneestä vuorosta. Kuolemaansa seuranneena päivänä Orozaliev oli saanut tällaisen sakon, koska hän ei saapunut sinä päivänä vuorolleen.

Kolleegamme Artyk Orozalievin traaginen, ja täysin tarpeeton, kuolema osoittaa miksi lähetit tarvtisevat työssään vähimmäisturvan, säällisen palkan ja reilut työolot. Kun ruokalähettiyritykset eivät tarjoa läheteilleen sairaslomia tai vakuutuksia, sulkevat heidät freelancer-sopimuksilla työntekijän oikeuksien ulkopuolelle ja kannustavat sirpaloitetulla palkkiomallilla lähettejä työskentelemään yhä pidempään ja kovemmin, on vain ajan kysymys, että joku loukkaantuu, joutuu onnettomuuteen tai peräti kuolee. Ruokalähettejä on kuollut onnettomuuksissa vuorojensa aikana sekä Italiassa että Ranskassa, ja nyt nuori lähetti Venäjällä kirjaimellisesti joutui raatamaan itsensä hengiltä.

On selvää, että ala ei voi jatkaa enää näin, vaan ruoankuljetusyritysten, tomivatpa ne Suomessa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Chilessä tai Australiassa, on aloitettava neuvottelut lähttiensä kanssa työolojen parantamiseksi.

Tänä vappuna vaadimme oikeutta läheteille ja kaikille työntekijöille.

Kevättapaaminen Tampereella 20.4.

English / Facebook

Toivotamme lähetit, kampanjan tukijat ja kaikki siitä kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kevättapaamiseemme Tampereelle 20.4.! Tilaisuus järjestetään Romu & Randomissa (Satamakatu 3) 15–18.

Ohjelma:
15:00-15:30 Alku ja vapaata oleskelua
15:30-16:00 Esitykset
1) Jojo: Kampanjan perusteet
2) Tuomas: Mitä on tehty ja minne mennään
16:00-17:00 Keskustelua ja kysymyksiä
17:00-17:30 Lauri: live-musiikkia
17:30-18:00 Vapaata oleskelua ja lopetus


AY-aktiivi Matti Mamian huomioita alustataloudesta

In English / Facebook

Foodoran ja Woltin ruokalähetit ovat etulinjassa, kun yhteiskunnassa käydään kamppailua työn teettämisen uusista tavoista ja varsinaisen työsuoritteen tekijän asemasta ja oikeuksista. Alustataloutta käytetään myös mm. kotisiivouksessa, henkilökohtaisessa avustamisessa, sanomalehtien jakelussa ja myös teollisuudessa. Yhdistävänä tekijänä on työn teettäjän pyrkimys määrätä alustataloustyöntekijälle työntekijän velvollisuudet ja samalla laittaa tämä kantamaan yrittäjän riskit. Eläkettä ei kerry, sosiaaliturvaa tai vakuutuksia ei ole, eikä myöskään vuosi- tai sairauslomia. Alustaritys pääsee siis noukkimaan kirsikat kakun päältä ja työsuoritteen tekijä on täysin heidän armoillaan ilman työntekijälle kuuluvaa suojaa.

Alustatyöntekijän on todella haastavaa ryhtyä vaatimaan parannuksia palkkioihin tai työn tekemisen ehtoihin tai tylipäätään olla kriittinen työn teettäjää kohtaan. Kun suojana ei ole työsopimusta tai työelämän lakeja, voidaan työt lakkauttaa ilman mitään perusteita. Palkkiot voidaan vaikka puolittaa pelkällä ilmoituksella, tästäkään ei tarvitse käydä mitään neuvotteluja työntekijöiden kanssa. Heitähän ei ole – siis työntekijöitä – vaan on joukkko yksityisyrittäjiä. Yrittäjyydestä puhuminen esim. Woltin ja Foodoran tapauksissa on lähinnä irvokasta, sillä lähetit tekevät työtä johdon valvonnan alaisina näiden määrittelemillä ehdoilla ja työvuorolistojen mukaisesti siinä missä kuka tahansa työntekijä. Itse asiassa harvojen työntekijöidenkään työsuoritteita valvotaan niin tarkasti kuin ruokalähettien. Kirjauduttuasi järjestelmään, on työnteettäjän tioedossa jatkuvasti missä olet ja mitä teet. Lähettejä myös pisteytetään sen mukaan, miten nopeasti toimitus ravitsemusliikkeestä asiakkaalle tapajhtuu. Pisteytysjärjestelmä, joka sijoittaa lähetin tiettyyn kategoriaan, reagoi myös sairaustapauksiin ja tekemättömien työvuorojen määrään. Tällaiset johtavat aina algoritimin avulla tapahtuvaan alenemaan pisteytyksessä. Huonompaan kategoriaan pudonneelle ei enää tarjota ns. hyviä keikkoja, joissa ateria on mahdollista kuljettaa nopeasti ravintolasta asiakkaalle.

Pisteytysjärjestelmän tärkein tarkoitus lienee saada työsuoritteiden tekijät keskittymään kilpailemaan keskenään siitä, kuka saa parhaat kuljetukset itselleen. Tällä yritys välttyy usein kritiikiltä, vaikka sen tekemät päätökset olisivat kuinka epäoikeudenmukaisia tahansa. Lähetit näkevät harvoin toisiaan ja heillä on vielä harvemmin tilaisuus keskekustella keskenään työhön liityvistä asioista ilman esimiesten valvontaa. Tämä taas palvelee yrityksen tarpeita hyvin, koska ilman työyhteisöä ja sen kollektiivista voimaa työvoima harvoin kykenee organisoimaan merkittävää vastarintaa tai edes keskustelemaan sellaisen mahdollisuudesta.

Tässäkö on tulevien työmarkkinoiden yleisin malli teettää työtä? Jos itse olisin kapitalisti ja tahtoisin menestyä markkinoilla, pyrkisin taatusti hyödyntämään järjestelmää, jolla vanhat työehtosopimuksiin ja työntekijää suojaaviin lakeihin perustuvat esteet saa kierrettyä. Sivutuotteena koko vanha perinteinen ammattiyhdistysliike ajautuu hiljalleen marginaaliin, koska alustataloudessa “yrittäjä-kumppanin” etuja ei perinteisin keinoin voi valvoa – koska ei ole etuja mitä valvoa. Vaikka jossain SLUSH -tapahtumassa jokin uusi alustatalouspohjainen innovaatio voikin olla niin hip ja cool, että jopa valtiomiestason toimijat voivat niistä hetkeksi mennä sekaisin, on kyse usein satoja vuosia vanhasta ajatuksesta: kapitalismin kyky uusiutua ja löytää lisää väyliä ja porsaanreikiä, joiden avulla yrityksen voitot voi maksimoida on vaikuttava. Silti kyse on siitä mistä ennenkin; voiton tuottamisesta osakkeenomistajille.

Toivoa kuitenkin on. Eri puolilla Eurooppaa alustataloudessa työskentelevät ja ennen kaikkea ruokalähetteinä toimivat freelancerit ovat ryhtyneet itse organisoitumaan ja lähteneet julkisesti vaatimaan oikeuksiaan. Suomessa Justice4couriers -ryhmä aloitti syksyllä 2018 kampanjoinnin Foodora -yhtiötä vastaan vaatien mm. aiemmin kesällä tehtyjen palkkioden leikkausten perumista, taukotiloja läheteille, läpinäkyvyyttä palkkioiden maksujen perusteisiin sekä lähetille mahdollisuutta solmia yrityksen kanssa työsopimus jos tämä sellaisen haluaa. Kampanja sai heti valtavasti näkyvyyttä eri medioissa, mutta Foodora ei tähän päivään mennessä ole vastannut mitään heille esitteittyihin selkeisiin vaatimuksiin eikä muutenkaan ole suostunut keskustelemaan kampanjan kanssa suoraan lainkaan. Näyttää siltä, että Foodoran valitsema strategia tulee yhtiölle kalliiksi. Vastikään myös Woltille on esitetty pyyntö neuvotella kampanjan edustajien kanssa.

Työntekijän ja yrittäjän eroavaisuuksia tullaan varmasti lähivuosina puimaan Suomessa myös oikeudessa kuten on tehty monissa muissakin maissa. Tämä on hyvä asia, mutta ei lohduta freelanceria joka tällä hetkellä kituuttaa toimeentulon rajamailla, epävarmuudessa ja vailla minkäänlaista edunvalvontaa. Oikeusprosessi voi kestää useita vuosia varsinkin, jos asiaa käsitellään eri oikeusasteissa.

En näe muuta keinoa saada parannnuksia aikaan kuin jatkaa organisoitumista ja levittää sitä muillekin aloille, joilla vastaavaa pakkoyrittäjyyttä käytetään. Vaikka on riski tulla omilla kasvoillaan ja nimellään julkisuuteen puhumaan alan ongelmista, pienenee se sitä mukaa, mitä enemmän samassa asemassa olevia saadaan liikkeelle. Solidaarisuuden osoitukset muiden alojen työtaisteluja ja kamppailuita kohtaan saavat aikaan sen, että tukea on helpompi saada myös itse kun sitä tarvitsee. Perinteinen ay-liike ja monenkirjava joukko aktivisteja tekisi suuren palveluksen ryhtymällä avoimesti ja kovaan ääneen tukemaan Justice4couriers -kampanjaa. Julisteiden levitys, yritysten boikotointi kunnes nämä lupaavat muuttaa toimintatapojaan, mielenosoitukset, tukikeikat, kampanjan tiedotteiden jakaminen somessa…Keinoja riittää kun on tahtoa.

Kaikkien maiden pakkoyrittäjät – liittykää yhteen! Don`t moan, organize!

Matti Mamia on JHL:n aluetoimitsija, Vastavoima ry:n jäsen sekä Justice4Couriers-kampanjan aktiivi