Etusivu

Justice4Couriers on lähettien aloittama kampanja, jonka tarkoituksena on parantaa alustataloudessa työskentelevien ruokälähettien työoloja ja -ehtoja. Toivotamme kaikki lähetit, autokuskit ja tukijat tervetulleiksi liittymään kampanjaamme.

Syyskuussa 2018 Foodoran lähetit aloittivat kampanjan Vapaan Syndikaatin ja Vastavoiman jäsenten kanssa sen jälkeen kun Foodora oli yksipuolisella ilmoituksella leikannut lähettiensä palkkioita. Sittemmin myös Woltin lähettejä on liittynyt kampanjaamme, koska Woltkin on leikannut lähettiensä palkkioita, ja molempien yritysten läheteiltä puuttuvat työhön liittyvä perusturva ja työntekijöiden oikeudet.

Sekä Foodora että Wolt kiertävät työnantajan velvollisuuksia freelancer- eli toimeksiantosopimuksilla, joissa läheteillä ei ole työntekijän perusoikeuksia, kuten mahdollisuutta sairaslomiin. Lähetit maksavat nyt itse työnsä sivukulut, eli eläkkeet, ajoneuvojensa ylläpidon, polttoainekulut, varusteet ja mahdolliset vakuutukset. Lähetit työskentelevät liikenteessä, joten vakuutukset ja sairaslomat ovat välttämättömyys. Sekä Foodora ja Woltin on tarjottava ne läheteilleen ja tunnustettava heidät työntekijöiksi

Pyydämme kumpaakin yritystä aloittamaan neuvottelut lähettiensä kanssa työolosuhteiden ja -ehtojen parantamiseksi.

Emme halua kummankaan yrityksen epäonnistuvan, mutta vaadimme oikeutta läheteille!

justice4couriers@gmail.com