Ongelma ei ole paperiton lähetti, vaan paperittomuuden luova järjestelmä

in English

Alustayritysten, ja erityisesti Woltin ja Foodoran, työntekijöiden huonot työolot ja olematon turva on taas noussut pintaan Helsingin Sanomien ansiokkaan jutun myötä. Kuten me, Helsingin Sanomat ja moni muu on todennut, Wolt ja Foodora kiertävät työnantajan velvoitteita ja ulkoistavat tuotannon kustannuksia läheteille, jotka työskentelevät “kumppaneina”, eli näennäisesti itsenäisinä tai pakkoyrittäjinä. Näin yritykset eivät joudu maksamaan lähettien eläkkeitä, huolehtimaan sairaslomista tai työvälineistä, eli ajoneuvoista, jotka ovat lähettien omia.

Kuten Helsingin Sanomien artikkeli osoittaa, tämänkaltainen järjestely mahdollistaa myös vielä paljon räikeämmän hyväksikäytön. Markkinoille on ilmeistynyt välittäjäyrityksiä ja yksityisiä toimijoita, jotka vuokraavat lähettityöhön vaadittuja tilejä niille, jotka eivät niitä syystä tai toisesta saa. Yksi ryhmä, joka joutuu vuokraamaan tilejä, on paperittomat maahanmuuttajat, joilla ei ole muuta mahdollisuutta työntekoon. Uskomme, että meistä jokainen toimisi samoissa olosuhteissa samalla tavalla, eli yrittäisi kaikin keinoin tehdä työtä elantonsa eteen. Samaten on ymmärrettävää, että ne lähetit, joilla on tili, mutta jotka joutuvat ansaitsemaan korkeita summia oleskelulupansa tai perheenyhdistämisen eteen, vuokraa tiliään pientenkin lisätulojen vuoksi.

Woltin ja Foodoran työnantajavelvollisuuksien kierto on vain osa ongelmaa. Toisen osan muodostaa Suomen tiukka maahanmuuttopolitiikka, jossa yhtäältä korkeat tulorajat ajavat ihmisiä tekemään töitä olemattomin ehdoin, ja joka toisaalta luo paperittomia maahanmuuttajia, joita yritykset ja välistävetäjät voivat käyttää hyväksi.

Woltin ja Foodoran on mielestämme tunnustettava heidän lähettinsä ovat työntekijöitä ja ruvettava ottamaan vastuuta heistä. Samalla maahanmuuttajien työllistymistä on helpotettava niin, että ihmisten ei ole alistuttava hyväksikäytölle ja riistolle vain tullakseen toimeen.

The problem is not the undocumented courier, but the system creating undocumentation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *