Batchit ja työvuorot

Facebook

Foodoralla lähetit jaotellaan “batcheihin” erilaisilla mittareilla tehtyjen laskelmien perusteella. Batch määrittää sen milloin pääset valitsemaan seuraavan viikon työvuorot eli toisin sanoen kuinka korkealle lähettien hierarkiassa nouset. Mitä isompi kaupunki ja enemmän lähettejä sitä enemmän batcheja on. Ensimmäisessä batchissa on kaupungista riippuen 10-40% läheteistä, tämä on se ryhmä, joka pääsee valitsemaan ensimmäisenä työvuorot. Seuraavissa batcheissa on suhteellisesti enemmän lähettejä, ne pääsevät järjestyksessä valikoimaan työvuoroja muutama tunti edellisten jälkeen. Viimeiseen batchiin laitetaan lähetit, jotka eivät ole tehneet työvuoroja kuukauteen.

Batchin määrittymiseen vaikuttavat tehtyjen työvuorojen määrä, keskinopeus, keskiarvo tunnissa toimitettujen tilausten määrästä, viikonloppuiltavuorojen määrä sekä painavimpana myöhästymiset ja “no show” eli vuoroon tulematta jättäminen.

Talvella työvuoroja on riittänyt kaikille halukkaille ja Foodora on rekrytoinut aggressiivisesti lisää kuljettajia paikkaamaan huonojen kelien verottamaa lähettireserviä. Kuten saattaa arvata, on lähettien vaihtuvuus suurta. Toisaalta kesän lähestyessä ajokelit paranevat ja läheteistä on ainakin aiempina vuosina ollut paljon ylitarjontaa, minkä seurauksena muiden kuin ensimmäisessä batchissa olevien on voinut olla lähes mahdotonta saada työvuoroja.

Näin Foodora näennäisesti palkitsee sitoutuneet lähettinsä: käytännössä ne, jotka pystyvät työskentelemään eniten, pääsevät ensimmäisenä valitsemaan tulevan viikon vuoronsa. Samalla järjestelmä on epäreilu niille, jotka tekevät vähemmän työvuoroja työskennellessään esimerkiksi opiskelun ohessa (sellaisena työnähän tätä markkinoidaan!). Sairastuminen, ajoneuvon hajoaminen tai muu yllättävä syy, jonka takia ei pääsekään työvuoroon, voi vaikuttaa lähetin batchiin. Yhden “no show”:n saaminen voi olla peruste batchista pudottamiselle. Foodora ei ole missään vaiheessa ilmoittanut millaiset perusteet ovat riittäviä “no show”:n välttämiseksi ja kenelle kaikille esimerkiksi sairastumisestaan tulisi raportoida (ajojärjestelijälle, firman sähköpostiin vai vuorojen varaamiseen käytettävässä sovelluksessa). Yli viikon kestävä poissaolo saattaa vaikuttaa batchiin oli sitä seurannut no show tai ei.

Kuten kaikki muutkin toiminnot Foodoralla, myös batchien määrittäminen on automaattista eivätkä esimerkiksi paikalliset tiimikapteenit pysty siihen vaikuttamaan muuten kuin pyytämällä Foodoraa siirtämään työhön palaavia lähettejä pois epäaktiivisten ryhmästä. Aiemmin työvuorot on jaettu käsipelillä lähettien toiveiden mukaan ja jokaisella on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi. Nyt vuorot valitaan puhelinsovelluksella. Jos vuoroista on pulaa ja läheteistä ylitarjontaa joutuvat alemmissa batcheissa olevat tyytymään niihin hajanaisiin vuoroihin, joita saavat sovelluksessa napattua. “Valitse päivä jolloin voit työskennellä ja koeta saada nopeasti valittua vaan joku vuoro” oli ohje viime kesänä. Toiset lähetit olivat valmiita ostamaan vuoroja välttääkseen toimeksiantosopimuksensa irtisanomisen.

Nykyinen järjestelmä toimii lähinnä rangaistuksella pelottelemalla, eikä kenenkään asema ole siinä turvattu. Lähetit eivät myöskään tiedä mikä heidän reaaliaikainen asemansa hierarkiassa on. Viikko sitten Foodora muutti Tampereella batchijärjestelmää ilmoittamatta siitä läheteille tai edes tiimikapteeneille. Kaupunkiin lisättiin yksi batchi ja batcheissa olevien lähettien prosentuaalisia osuuksia muutettiin. Tämä pudotti ensimmäisestä ryhmästä useita lähettejä alemmas ja toisesta ryhmästä kolmanteen. Foodoran tiedotus muutosten sekä vuorojen varausajankohtien suhteen on ollut virheellistä ja muutenkin asiaan on liittynyt paljon sekavuutta. Sanomattakin on selvää, että muutokset aiheuttivat harmitusta lähettien keskuudessa. Foodora on myös muuttanut enimmäisviikkotuntien määriä milloin mitenkin ja tieto muutoksista on tullut usein jälkijunassa.

Jokainen muutos tässä äärimmäiseen kilpailuun pakottavassa järjestelmässä on läheteille riski ja jokainen inhimillinen virhe, ennakoimaton este tai muu normaaliin elämään kuuluva poikkeama näyttäytyy uhkana vuorojen saamiselle tulevaisuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *