Oikeutta läheteille – vihdoin!

in English / Facebook

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto linjasi torstaina, että Woltin ja Foodoran ruokalähetit ovat työsuhteessa. Vaikka neuvoston antamat lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne ovat merkittäviä, sillä ne näyttävät toteen sen mitä kampanjamme on sanonut jo pitkään – lähetit ovat työntekijöitä eikä yrittäjiä!

Kampanjamme tavoitteena onkin ollut jo alusta lähtien ollut, että lähetit jotka haluavat freelancer-kumppanuuden sijasta tehdä työtään työsuhteessa, saavat solmia itselleen työsopimuksen näin halutessaan. Toivomme nyt annetun linjauksen edesauttavan tämän tavoitteen toteuttamista niin Foodoralla kuin Woltilla.

Linjauksen seurauksena Foodora on jo lähettänyt läheteilleen jo rauhoittelukirjeen sekä kommentoinut päätöstä melko ympäripyöreästi. Wolt on puolestaan on kommentoinut työsuhdetulkinnan omaksumisen johtavan tuhansien lähettien sopimusten päättämiseen sekä ”uusien” työvuorossa työtään tekevien lähettien palkkaamista tilalle nykyisiä palkkioita huonommalla palkalla.

Kampanjamme korostaa tässä vaiheessa, että suomalaisessa työelämässä asioista on yleensä sovittu neuvottelemalla eikä sanelemalla. Toivoisimmekin, että työneuvoston linjauksen seuraus olisivat työehtosopimusneuvottelut alalla toimivien yritysten sekä lähettien ammattiliitoksi parhaiten soveltuvan ammattiliiton, kuten esimerkiksi PAM:n, välillä. Lähettien, kuten muidenkin työntekijöiden, oikeudet toteutuvat parhaiten työehtosopimuksen piirissä. #justice4couriers