Toinen tapaamisemme Woltin kanssa

In English / Facebook

Viidentenä helmikuuta Justice4Couriers-kampanjan edustajat tapasivat toista kertaa Woltin edustajia keskustellakseen lähettien työoloista ja -ehdoista. Meidän mielestämme tapaaminen oli erittäin rakentava ja sovimme tapaavamme Woltin edustajien kanssa uudestaan muutaman kuukauden kuluttua.

Tapaamisessa sekä Woltin että kampanjamme edustajat ehdottivat kokouksessa käsiteltäviä aiheita. Kumpikin osapuoli halusi keskustella lähettien konkreettisista työoloista ja -ehdoista sekä tavoista parantaa niitä. Kokouksessa keskityimme kahteen tapaan, tai väylään, jolla lähettien työoloja voi parantaa:

  1. Parannukset freelancer- tai toimeksiantomalliin, kuten esim. vakuutukset
  2. Mahdollisuus solmia työsuhde

Sekä Woltin että kampanjamme edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että ensimmäinen tapa vakiinnuttaa toimeksiantosuhdetta mallina, jolla lähetit työllistetään. Tämän vuoksi Justice4Couriers kannattaa työsuhteeseen perustuvaa vaihtoehtoa. Keskustelimme myös vakuutuksista ja vaikka kampanjamme kannattaa työsuhdetta kokonaisvaltaisena ratkaisuna lähettien työehtojen ja -olojen ongelmiin, hyväksymme kaikki parannukset, jotka parantavat lähettien konkreettisia työoloja. Vakuutukset, jotka kattavat vähintään vakavimmat tapaukset, kuten onnettomuudet, ovat tärkeitä, sillä kaikki osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että on vain ajan kysymys, että joku lähetti joutuu vakavaan onnettomuuteen, sillä liikenteessä työskentely on aina riskialtista.

Woltin edustajat kertoivat myös, että yhtenä keinona parantaa lähettien turvaverkkoja yritys tutkii mahdollisuutta tarjota läheteille työsopimuksia. Tässä ensimmäinen vaihe on kartoittaa kattavasti Suomessa ja muissa Woltin toimintamaissa, millaisia vaihtoehtoja tälle olisi käytännössä, lähettien työn järjestämisen kannalta, taloudellisesti ja juridisesti. Kampanjamme on erittäin tyytyväinen siihen, että Wolt pohtii työsuhteiden mahdollisuutta. Tapaamisessamme keskustelimme erilaisista käytännön vaihtoehdoista, kuten erilaisista palkkaus- ja vuoromalleista, joita työsopimukseen voisi kuulua. Keskustelu oli mielestämme erittäin rakentava ja käytännönläheinen. Molemmat osapuolet tuntuivat pitävän yhtenä mahdollisuutena “kaksoismallia”, jossa tietty (rajoitettu) määrä läheteistä tekisi kuljetuksia työsuhteessa ja tietty (suurempi) määrä toimeksiantosuhteessa. Me ymmärrämme, että Woltin on pohdittava, kuinka se käytännössä toteuttaisi tämän, ja että mahdollinen muutos vaatii aikaa. Kaksoismalliin liittyy Woltin mukaan myös tiettyjä juridisia puolia, joita yrityksen on selvitettävä. (Yrityksen mukaan työsuhteinen työ olisi esimerkiksi järjestettävä tietyiltä osin eri tavalla, kuin toimeksiantosuhteinen, jotta malli olisi myös juridisesti perusteltu.)

Kaiken kaikkiaan kampanjamme edustajat ja jäsenet, joille kerrottiin yksityiskohtaisesti tapaamisen kulusta, olivat erittäin tyytyväisiä eiliseen keskusteluun. Odotamme seuraavaa tapaamista ja olemme iloisia siitä, että meillä on rakentava keskusteluyhteys Woltiin. Haluamme jatkaa vastaavia keskusteluja tulevaisuudessa, koska uskomme, että lopulta ne hyödyttävät niin yritystä kuin lähettejäkin. Wolt toimitti meille myös jälkikäteen viestin, jossa he kertoivat pitäneensä tapaamista onnistuneena, ja tyytyväisiä siihen, että Woltin ja kampanjan välille on löytynyt rakentava, hyvähenkinen ja arvostava puheyhteys.

PS. Kampanjamme toiminnasta: kampanjan jäsenet valitsevat jokaiseen tapaamiseen edustajat keskuudestaan. Edustajilla ei ole valtuuksia tehdä päätöksiä tai sopimuksia kampanjan puolesta, vaan kaikesta on ensin sovittava kampanjaryhmässä. Edustajat valitaan joka tapaamiseen tai tapahtumaan kerrallaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *