Kampanjastamme (osa I)

In English / Facebook
Katso myös: Kampanjastamme (osa II)

Tämä on ensimmäinen osa sarjasta tekstejä, joissa kertaamme perusasioita kampanjastamme, eli miten se alkoi, keitä me olemma ja mikä on suhteemme muihin toimijoiihin, kuten ammattiliittoihin. Tässä osassa kerromme keitä olemme ja miten kampanjamme alkoi.

Olemme itsenäinen ja itseorganisoitunut lähettien aloittama ja ohjaama kampanja. Vapaan syndikaatin aktiiveja oli perustamassa kampanjaa, koska osa läheteistä oli ollut heihin yhteydessä. Myöhemmin myös Vastavoiman aktiiveja liittyi kampanjaan. Valtaosa kampanjan aktiiveista ja jäsenistä on tästä huolimatta lähettejä.

Kampanjamme alkoi elokuussa 2018 kun Foodora leikkasi yksipuolisella ilmoituksella lähettiensä palkkioita. Tämän seurauksena Turussa työskentelevät lähetit toivat asian julkisuuteen, erityisesti koska yksi heistä menetti työnsä, koska ei suostunut allekirjoittamaan palkkioita alentavaa sopimusta. Samaan aikaan Tampereella työskenteleviä lähettejä oli yhteydessä Vapaaseen syndikaattiin ja tuttuihin lähetteihin Helsingissä. Helsingin lähetit ja Vapaan syndikaatin lähetit aloittivat kampanjan ja alusta lähtien olivat yhteydessä Turun lähetteihin, joilla oli omat itseorganisoituneet ryhmänsä. Syksyllä 2018 ensimmäiset Woltin lähetit olivat yhteydessä meihin ja ilmaisivat halunsa liittyä kampanjaan. Siitä lähtien Woltin pyörä- ja autolähettejä on toiminut aktiivisesti kampanjassamme.

Sen jälkeen kun kampnajmme oli lähtenyt käyntiin ja saanut julkisuutta, otti Palvelualojen ammattiliitto (PAM) yhteyttä meihin. Olemme tavanneet säännöllisesti PAM:in kanssa, toimineet yhdessä ja aiomme toimia jatkossakin. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että PAM on perehtynyt alustatalouden lainsäädännölliseen puoleen, sillä heillä on siihen ammattitaito ja voimavarat. PAM on myös seurannut kampanjaamme ja kirjoittanut siitä artikkeleita sekä antanut koulutusta työehdoista ja -oikeuksista työsuhteessa oleville läheteille.

Me, lähetit sekä kampanjan aktiivit, toimimme kampanjana pikemminkin kuin ammattiliittona, mutta lähetit perustivat myös Suomen lähettikollektiivin (Finnish Courier Collective), jotta osa kampanjan energiasta ja järjestäytymisestä säilyisi sen jälkeen kun kampanja väistämättä loppuu. FCC ei ole, vielä, rekisteröity yhdistys tai ammattiosasto, mutta suunnittelemme esimerkiksi vakuutustarjousten neuvottelua itsensätyöllistäjinä toimiville läheteille, onnettomuuskassoja ja vastaavaa. FCC on kaikille läheteille avoin—olivatpa he työsuhteessa, näennäisyrittäjiä tai aitoja itsenstyöllistäjiä ja työskentelivätpä he ruoankuljetusyrityksissä tai yleisemmin kuljetusalalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *