Asiantuntijalausuntomme työ- ja tasa-arvovaliokunnalle

In English

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta oli kutsunut kampanjamme kuultavaksi 28.11.2018 valiokunnan kokoukseen. Asiantuntijalausunnossame kerroimme millaista on työskennellä ruokalähettinä alustataloudessa, mitkä ovat siihen liittyvät ongelmat ja mitä toimia niiden ratkaiseminen mielestämme vaatii.

Ruokalähettien työ alustataloudessa

Foodoran ja Woltin pyörälähetit sekä autokuskit (tästä eteenpäin lähetit) tekevät työtä freelancer- tai toimeksiantosopimuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole työntekijän muodollista asemaa, eikä siihen kuuluvaa vähimmäisturvaa, kuten irtisanomisaikaa, sairaslomia tai vakuutuksia. Mahdollisessa onnettomuustapauksessa lähetti on omillaan, eikä yritys tarjoa mitään tukea hänelle. Lähetit eivät myöskään saa palkkaa, vaan heille maksetaan työstään palkkiota, josta lähetit maksavat itse työnsä sivukulut, kuten eläkemaksut, sekä ajoneuvojen ylläpitokulut, polttoaineen, puhelimet ja työvälineet reppuja lukuun ottamatta.

Freelancer-lähettien työ täyttää kuitenkin monet työsuhteen tunnusmerkit. Yritykset määrittävät vuorojen ajankohdan ja keston, valvoo tarkasti niille saapumista sekä niiden aloittamista ja lopettamista ajallaan. Vuoron aikana lähetti ei saa kieltäytyä hänelle osoitetuista tilauksista, vuoron aikana ajojärjestelijät, jotka ovat yrityksen työntekijöitä, ohjeistavat lähettejä, yritykset määrittelevät asiakkaat sekä lähetin työalueen, eivätkä lähetit voi neuvotella kuljetusten hinnoista. Foodoran tapauksessa freelancer-lähetit tekevät myös täysin samaa työtä kuin vähemmistössä olevat työsuhteessa olevat lähetit. Wolt ei puolestaan ikinä ole tarjonnut mahdollisuutta työsuhteeseen.

Ruokalähetit ovat työntekjiöitä

Ruokalähettien työ täyttää olennaiset työsuhteen tunnusmerkit. Freelancereina läheteillä on työntekijän velvollisuudet, mutta ei työntekijän oikeuksia. Vastaavasti freelancer-läheteillä on itsensätyöllistäjän riskit, mutta ei aidon freelancerin vapautta. Esimerkiksi aidosti yksityisyrittäjinä toimivat lähetit voivat kieltäytyä tilauksista, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia, ja määritellä toimintatapansa itse. Foodoran ja Woltin läheteillä ei ole mahdollisuuksia tähän.

Foodora ja Wolt ovat siirtäneet yrittäjäriskin läheteille. Foodora, Wolt ja vastaavat ulkomailla toimivat yritykset, kuten Deliveroo, UberEATS ja Glovo, eivät ole pelkkiä “alustoja”, vaan ruoan kuljetukseen erikoistuneita kuljetusalan yrityksiä ja työnantajia. Työllistämällä työvoimaa ne eroavat merkittävästi “jakamisalustoista”, kuten vaikkapa asunnonvälityspalvelu AirBnB:sta. Foodoran johto on myös myöntänyt luokitelleensa väärin perustein lähettinsä freelancereiksi Australiassa. Norjassa ja Saksassa Foodoran lähetit ovat työsuhteessa. Hiljattain Hollannissa työtuomioistuin määräsi, että Deliveroon lähetit ovat työntekijöitä ja että heidän kohdallaan on noudatettava kansallista kuljetus- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

Justice4Couriers-kampanja suositukset

1. Olemassa olevaa työlainsäädäntöä valvottava ja toimeenpantava tiukemmin, jotta työehtoja ei kierretä valheellisilla toimeksiantosopimuksilla, näennäis- ja pakkoyrittäjyydellä.

2. Lainsäädäntöä tulee muuttaa: kampanjamme kannattaa ehdotusta työsuhdeolettamuksesta. On lähdettävä siitä, että yritykselle työtä tekevä on työsuhteessa ja poikkeavissa tapauksissa olisi työn teettäjän vastuulla osoittaa, että kyse on freelancer-suhteesta.

3. Aitojen freelancereiden ja itsensätyöllistäjien asemaa työmarkkinoilla on parannettava. Heille tulisi antaa työehtojen kollektiivinen neuvotteluoikeus ja sosiaaliturvaa tulee kehittää ottamaan paremmin huomioon erilaiset työn muodot.

Nämä kolme ehdotusta eivät ole toisensa poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Monilla aloilla, kuten journalismissa tai käännösalalla, toimii aitoja itsensätyöllistäjiä. Myös kuljetusalalla työskentelee lähettejä sekä itsensätyöllistäjinä että alihankkijoina, ja heidän asemaansa tulee parantaa. Tavoitteena on aidon itsensätyöllistämisen helpottaminen sen asemaa parantamalla ja ehkäisemällä freelancer-sopimusten väärinkäyttöä. Foodoran ja Woltin lähetit ovat kuitenkin yksiselitteisesti työntekijöitä ja heitä tulee kohdella sellaisina.

Me tiedostamme, että Foodora ja Wolt tarjoavat matalan kynnyksen työtä ja pääsyä työmarkkinoille, erityisesti niille, joiden voi olla vaikea löytää muita töitä kielimuurin takia. Me emme halua, että nämä yritykset epäonnistuvat. Päinvastoin, me pidämme työstämme lähetteinä ja me tunnustamme sen yhteiskunnallisen merkityksen. Haluamme kuitenkin reilut työehdot, erityisesti niille, jotka ovat muuten haavoittuvassa asemassa. Lähetit tekevät fyysisesti vaativaa ja vaarallista työtä, me emme vaadi mahdotonta, vaan samat oikeudet kuin muillakin työntekijöillä.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *