Puheenvuoromme ministereille

In English / Facebook

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) ja työministeri Timo Harakka (sd) esittelivät tänään hallitusohjelmaa Kontulan kirjastossa. Kampanjamme edustajat kertoivat, että alustataloudessa lähetit ja monet muut on suljettu perinteisten työsuhteiden ulkopuolelle freelancer-sopimuksilla ja kysyivät onko hallitus pohtinut vielä käytännön toimia kuinka toteuttaa hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan työsuhteen naamiointi muuksi estetään. Työministeri Harakka kertoi, että ongelma on hallituksen tiedossa ja ehdottomasti ratkaistavien asioiden joukossa.

Kampanjamme haluaa korostaa, että ruokalähettien ja muiden vastaavassa asemassa olevien työ täyttää työsuhteen tunnusmerkit ja heitä pitäisi siksi kohdella työntekijöinä. Tämän vuoksi vaadimme läheteille oikeutta solmia työsuhde, jos he niin haluavat. Nähdäksemme nykyistä lainsäädäntöä on valvottava ja toimeenpantava tiukemmin ja muuttaa, esimerkiksi kirjaamalla lakiin työnantajaolettama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *