Ei enää lähettikuolemia!

in English / Facebook

Me olemme Jorge. Me olemme Julien. Me olemme Pablo. Me olemme Maurizio. Me olemme José. Me olemme Alberto. Me olemme Luis. Me olemme Franck. Me olemme Kuan. Me olemme Su. Me olemme Ramiro. Me olemme Artyk. Me olemme Pujan. Me olemme Burgao. Me olemme Karim.

Yksistään viime vuoden aikana vähintään 12 ruokalähettiä on kuollut työssään. Ei ole tiedossa onko kuolemantapauksia enemmänkin. Kun selvitimme lähettien työtapartumia Transnational Federation of Couriersin parissa, tuli tietoomme myös lukuisia pysyviä vammautumisia, kuten raajojen tai silmien menetyksiä.

Nämä eivät ole vain liikenneonnettomuuksia, sairaskohtauksia tai väkivallantekoja, vaan työtapaturmia, jotka johtuvat huonosta ja sirpaleisesta palkkionmaksusta, jolla lähettejä kannustetaan ajamaan jatkuvasti kovempaa, pidempään ja kauemmin. Ne ovat seurausta siitä, että alustayritysten läheteillä ei ole oikeutta sairaslomaan, ei vakuutuksia tai varaa menettää työvälineitään, jotka he itse maksavat. Kun ruokalähetti vammautuu vakavasti tai kuolee työssään, eivät yritykset joudu kantamaan mitään vastuuta. Onnettomuuteen joutunut lähetti maksaa itse mahdolliset hoito- ja korjauskustannukset ja menettää työnsä sairasajalta, jos hän on niin onnekas, ettei kuole tai vammaudu pysyvästi.

Me lähetit emme hyväksy, että me teemme näissä yrityksissä raskaimman ja vaarallisimman työn pienimmällä korvauksella, mutta olemme ainoat, joilla ei ole edes työsuhteita. Me suremme kuolleita kolleegoitamme, mutta me myös järjestäydymme ja toimimme yhdessä aina Suomesta Chileen ja Torontosta Hong Kongiin, sillä solidaarisuus ei tunne rajoja.

Ei enää lähettikuolemia! Huonot työolot tappavat! Oikeutta läheteille!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *