Home

Kampanjamme on lähettien käynnistä ja se tähtää alustataloudessa työskentelevien ruokalähettien työolojen ja -ehtojen parantamiseen. Toivotamme kaikki lähetit, autokuskit ja tukijat liittymään kampanjaamme.

Syyskuussa 2018 Foodoran lähetit aloittivat tämän kampanjan Vapaan syndikaatin ja Vastavoiman jäsenten kanssa työehtojen parantamiseksi sen jälkeen kun Foodora oli yksipuolisesti leikannut jo muutenkin epävarmassa asemassa olevien lähettiensä palkkioita. Sittemmin myös Woltin lähettejä on liittynyt kampanjaamme, koska Woltkin on leikannut lähettiensä palkkioita ja molempien yritysten läheteiltä puuttuu työhön liittyvä turva ja perustavanlaatuiset työntekijän oikeudet.

Sekä Foodora että Wolt kiertävät työnantajan velvoitteita freelancer- tai toimeksiantosopimuksilla, joissa läheteiltä ja autokuskilta puuttuvat kaikki työntekijän oikeudet, kuten mahdollisuus eläkkeeseen tai sairaslomaan. Lähetit maksavat nyt itse ajoneuvojensa ylläpidon, polttoaineet, työvarusteet sekä mahdolliset vakuutukset. Lähtetit työskentelevät liikenteessä ja tarvitsevat siksi vakuutukset ja mahdollisuuden sairaslomaan. Foodoran ja Woltin on siten tarjottava nämä läheteilleen ja tunnustettava heidät työntekijöiksi.

Pyydämme molempia yrityksiä aloittamaan neuvottelut lähettiensä kanssa työehtojen ja -olosuhteiden parantamiseksi.

Emme halua kummankaan yrityksen epäonnistuvan, mutta haluamme oikeutta läheteille!